ประเทศไทย กับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุด

 Jul, 11 - 2017   ภัยธรรมชาติ

ประเทศไทย

แม้ว่าจะไม่เผชิญหน้ากับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากนัก แต่ก็มีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติใน ประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีการบันทึกเรื่องของภัยธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่เกิดขึ้นและไม่มีวันลืม

ประเทศไทย

– น้ำท่วมครั้งใหญ่ พ.ศ. 2485 เป็นภัยธรรมชาติที่ซ้ำเติมชาวไทยอย่างมากในตอนนั้น ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2485 ประเทศไทยในตอนนั้นอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากไทยยังประสบปัญหาจากภาวะสงครามแล้ว ยังเกิดภาวะข้าวของที่ราคาแพงมากในตอนนั้น ประกอบกับภาวะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่สามารถระบายได้ทันเกิดน้ำท่วมนานถึง 2 เดือน ยิ่งซ้ำเติมประชาชนอย่างมากในตอนนั้น รวมถึงยังเกิดการระบาดของไข้มาเลเลียอีกด้วย

– พายุโซนร้อนแฮเรียตถล่มแหลมตะลุมพุก พ.ศ. 2505 พายุดังกล่าวก่อตัวในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2505 บริเวณปากแหลมญวณ และเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งอ่าวไทยบริเวณชายฝั่งแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2505 พายุความกว้าง 300 กิโลเมตรถล่มบ้านเรือนในแหลมตะลุมพุกรวมถึงจังหวัดอื่นๆทางภาคใต้ด้วยแต่จำนวนผู้เสียชีวิตที่แหลมตะลุกพุกนั้นมีจำนวนกว่า 1,000 ราย บ้านเรือนตามชายฝั่งถูกคลื่นซัดเสียหมด นับว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงในรอบ 100 ปีของไทย

– น้ำท่วมครั้งใหญ่ พ.ศ. 2538  เป็นภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงครั้งหนึ่งของไทยเกิดจากพายุหลายๆลูกพัดถล่มบริเวณโดยรอบอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มวลน้ำมหาศาลได้ไหลลงมาและล้นแม่น้ำเจ้าพระยาก่อเกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ของกรุงเทพ ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 4,500,000 คนรวมมูลค่าเสียหายกว่า 6,000 ล้านบาท น้ำท่วมครั้งนั้นกินเวลายาวนานถึง 3 เดือน

– น้ำท่วมครั้งใหญ่ พ.ศ. 2554 เป็นน้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย น้ำท่วมครั้งนี้เกิดขึ้นจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนที่พัดถล่มจำนวน 4 ลูกติดต่อกัน ซึ่งทางภาคเหนือของไทยได้รับผลกระทบก่อน มวลน้ำจำนวนมหาศาลไหลลงมาตามแม่น้ำสายต่างๆของไทยและเข้าท่วมบ้านเรือนต่างจังหวัดต่างๆ สำหรับพื้นที่กรุงเทพได้รับผลกระทบเริ่มต้นในช่วงเดือนกันยายน มวลน้ำไหลลงมารวมภาวะน้ำทะเลหนุนสูงก่อเกิดการท่วมขังของน้ำ น้ำดังกล่าวนั้นท่วมขังตามจุดสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็น สนามบินดอนเมือง, ห้างสรรพสินค้า, อุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ประมาณการณ์ว่าอุทกภัยดังกล่าวกินเนื้อที่ถึง 150 ล้านไร่ ประชาชนได้รับผลกระทบถึง 12 ล้านคน โดยธนาคารโลกได้ประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1,444 ล้านล้านบาท น้ำท่วมครั้งใหญ่นี้จัดว่าเป็นมหาอุทกภัยที่รุนแรงกว่า น้ำท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2485 และ 2538 รวมกันมากกว่า 2 เท่า และจัดว่าเป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดอันดับ 4 ของโลกที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว


Related articles