ภูเขาไฟระเบิด รุนแรงในรอบ 200 ปี มีที่ไหนบ้าง?

 Jul, 11 - 2017   ภัยธรรมชาติ

ภูเขาไฟระเบิด

ภูเขาไฟแทมโบรา อินโดนีเซีย ปี 1815 เหตุการณ์นี้นับว่าเป็นเหตุการณ์ของ ภูเขาไฟระเบิด  ครั้งรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในรอบ 200 ปี ภูเขาไฟลูกนี้ตั้งอยู่บนเกาะซัมบาวา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับเป็นจำนวนมาก สำหรับแทมโบราเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่มีความสูงราว 2,850 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลการปะทุรุนแรงเกิดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน ปี 1815 ส่งผลให้เกิดกลุ่มควันหนาพุ่งสูงขึ้นฟ้าราว 100 กิโลเมตร เมฆธุลีปกคลุมพื้นที่ราว 2 ล้านตารางกิโลเมตร การปะทุส่งผลให้เกิดสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก นักธรณีวิทยาเชื่อว่าอุณหภูมิโลกลดลงประมาณ 2-3 องศา การระเบิดเปรียบเทียบกับการระเบิดของระเบิดปรมณู 7,000 ลูกระเบิดพร้อมกัน มีผู้เสียชีวิตราว 71,000 ราย

ภูเขาไฟระเบิด

ภูเขาไฟ ซานตา มาเรีย ปี 1902 ภูเขาไฟลูกนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศกัลตมาเรียและถูกบันทึกว่าเป็นเหตุการณ์การระเบิดของภูเขาไฟที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่ 20 การระเบิดของภูเขาไฟลูกนี้เกิดขึ้นในปี 1902 ส่งผลให้เกิดกลุ่มหมอกควันหนาและเถ้าถ่านกระจายออกไปตามเมืองต่างๆ มีผู้เสียชีวิตราว 5,000 คน

ภูเขาไฟวิสุเวียส ปี 1944 ภูเขาไฟวิสุเวียสเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทในยุโรปตั้งอยู่ที่เมือง เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี ภูเขาไฟลูกนี้เป็นที่รู้จักจากการปะทุครั้งใหญ่ในปี 79 ซึ่งเถ้าถ่านปกคลุมเมืองปอมเปอีและฝั่งร่างผู้เคราะห์ร้ายนานกว่า 2 พันปี ล่าสุดภูเขาไฟลูกนี้ได้ปะทุอีกครั้งในปี 1944 การปะทุถือว่ารุนแรงมากแต่ไม่เท่าปี 79 แม้ว่าจะมีการเตรียมการอพยพก็ตาม ในอนาคตเชื่อว่าภูเขาไฟลูกนี้จะปะทุรุนแรงอีกครั้งและอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของชาวเมืองเนเปิลส์ในอนาคต

ภูเขาไฟเซ็นต์เฮเลน ปี 1980 ภูเขาไฟลูกนี้ตั้งอยู่ที่รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ในบริเวณเทือกเขาคาสเคด ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟลูกอื่นในสหรัฐ ภูเขาไฟเซ็นเฮเลนเกิดการปะทุรุนแรงในวันที่ 18 พฤษภาคม ปี 1980 การระเบิดดังกล่าวก่อเกิดการถล่มของยอดเขาฝั่งตะวันออกทำลายป่าไม้ ทะเลสาบ จนราบคาบ การปะทุดังกล่าวนั้นส่งผลให้เกิดเมฆควันปกคลุมพื้นที่ถึง 11 รัฐ เกิดน้ำท่วมทำลายสะพาน, ทางรถไฟ, ถนนสายต่างๆในระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร ปัจจุบันภูเขาไฟลูกนี้คงเหลือร่องรอยการปะทุอยู่และยอดเขาลดลงจาก 2,549 เมตร เหลือ 1,404 เมตรในปัจจุบัน

ภูเขาไฟเปอเล มาร์ตินิค ปี 1902 ตั้งอยู่ที่หมู่เกาะเวสอินดี้ แถบทะเลแคริเบียน ประเทศฝรั่งเศส ภูเขาไฟลูกนี้เกิดการปะทุรุนแรงในวันที่ 2 พฤษภาคม ปี 1902 การปะทุอย่างฉับพลันและรุนแรงทำให้เกิดการถล่มของเมฆธุลีปกคลุมเมืองแซนต์ปิแอร์ส่งผลให้ชาวเมืองกว่า 20,000 รายเสียชีวิตทั้งหมดจำนวนนี้มีผู้รอดชีวิตเพียง 3 ราย ในเหตุการณ์นั้นผู้ว่าการของเมืองเสียชีวิตในภัยธรรมชาติครั้งนี้ด้วย


Related articles