คลื่นสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อของเปลือกโลกประเทศที่เจอกับภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวและ คลื่นสึนามิ บ่อยครั้ง ในอดีตมีการบันทึกไว้ว่าเกิดคลื่นสึนามิที่มีความเสียหายต่อบ้านเรือนและผู้คนในประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากในอดีต จนกระทั่งในปัจจุบันมีการเตรียมการด้านความปลอดภัยและรับมือการความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตึกที่ป้องกันแผ่นดินไหวรวมถึงกำแพงสูงเพื่อป้องกันสึนามิ แต่แม้ว่าจะป้องกันแค่ไหนก็ไม่สามารถป้องกันดังเช่นในปี 2011 แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 15.45 น. ตามเวลาท้องถิ่นโดยแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่ใต้ทะเลความลึก 32 กิโลเมตร ห่างจากชายฝั่งโทโฮะกุประมาณ 60 กิโลเมตร แผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดแรงสั่นสะเทือนในหลายๆเมืองได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนรวมถึงเมืองโตเกียวด้วย โดยวัดความรุนแรงที่ 9.0 แมกนิจูด แผ่นดินไหวบริเวณคาบสมุทรโอชิกะ โทโฮะกุ นี้ถือว่ารุนแรงมากและจุดศูนย์กลางใต้ทะเลนั้นถูกใกล้ชายฝั่งทำให้เกิดคลื่นสึนามิความสูง 40 เมตร คลื่นตัวของถล่มชายฝั่งในเวลาไม่กี่ชั่วโมง คลื่นนับว่ามีความรุนแรงมากและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างของชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณที่ราบเซ็นได คลื่นซัดเข้าไปในชายฝั่งไกลถึง 14 กิโลเมตร รวมถึงเมืองต่างๆทางชายฝั่งในจังหวัดอิวะเตะ ถูกคลื่นซัดเสียหายทั้งหมด ความสูงและความรุนแรงของคลื่นสามารถล้นเขื่อนกั้นสึนามิเข้าท่วมบ้านเรือนจนเสียหาย อีกทั้งคลื่นยังส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ซึ่งทางการสั่งให้ประชาชนอพยพทันทีในพื้นที่รัศมี 10 กิโลเมตร แผ่นดินไหวดังกล่าวถูกจัดอยู่ในแผ่นดินไหวระดับเมกะทรัสต์ ซึ่งมีความรุนแรงเป็นอันดับ 5 ของโลก ประมาณการว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวเทียบเท่าระเบิดปรมณูถล่มฮิโรชิม่าราว 600 ล้านเท่า และ 2 เท่าของการปลดปล่อยพลังงานจากเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิเมื่อปี […]


Continue Reading