ดินถล่ม ดินถล่ม เป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนในเขตพื้นที่ร้อนชื้นหรือพื้นที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน รวมถึงเกิดจากแผ่นดินไหวด้วย ดินถล่ม หรือ Landslide เกิดจากการเคลื่อนย้ายของมวลดินและหินขนาดใหญ่บนภูเขาไหลลงมาตามทางลาดและถล่มลงเบื้องหลัง ดินถล่มนั้นมักมีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ำเสมอ ดินถล่มถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่อันตรายมากต่อบ้านเรือนที่อยู่เบื้องล่างรอบๆพื้นที่ของดินถล่ม ก่อเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ที่ผ่านมาดินถล่มคร่าชีวิตคนเป็นจำนวนมากมาแล้ว นอกจากดินถล่มแล้วยังก่อเกิดภัยธรรมชาติอื่นตามมาอีก สาเหตุดินถล่มส่วนใหญ่เกิดจากดินที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ดินเหล่านั้นเกิดกระบวนการเป็นของเหลวและไม่สามารถเกาะพื้นดินไว้ และถล่มลงมานอกจากนี้ดินถล่มยังเกิดจากแผ่นดินไหวด้วยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวบริเวณพื้นที่ภูเขาสามารถก่อให้เกิดดินถล่มได้เช่นกัน ดินถล่มยังก่อให้คลื่นสึนามิด้วยหากว่าพื้นที่เกิดดินถล่มอยู่ใกล้บริเวณทะเลสาบหรืออ่าวเล็ก แผ่นดินที่ถล่มลงมานั้นมีขนาดใหญ่พอเมื่อถล่มลงสู่พื้นน้ำเบื้องล่างจะก่อเกิดการย้ายมวลน้ำอย่างรวดเร็ว หากบ้านเรือนอยู่ใกล้ชายฝั่งก่อเกิดความเสียหายได้ ดินถล่ม ถูกจำแนกออกหลากหลายรูปแบบ อย่างเช่น ดินถล่มแบบหิน เกิดจากหินบนภูเขาที่ดินเกิดการอ่อนตัวภายหลังฝนตกหินที่หนักกว่าจะถล่มลงมาภาวะหินถล่มนั้นอันตรายมากและไม่มีการเตือนล่วงหน้าอีกทั้งหินถล่มอย่างเกิดขึ้นจากบริเวณเชิงเขาที่มีรอยแยกซึ่งเกิดจากการซึมของน้ำ รอยแยกเมื่อปริบแตกมากขึ้นก่อให้เกิดการถล่มภายหลัง, ดินถล่มจากการลื่นไถล ดินถล่มชนิดนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน เกิดจากการที่ฝนตกอย่างหนักติดต่อกันหลายวันมวลของดินมีหน้าที่เก็บกักน้ำไว้เพื่อป้องกันน้ำป่า แต่หากว่ามวลน้ำดังกล่าวไม่สามารถเก็บไว้ได้ส่งผลให้ดินมีลักษณะเหลวและเกิดการถล่มลงมาตามลาดเขาซึ่งนำพาเอาต้นไม้ ดินและน้ำ ไหลลงมาที่เชิงเขา ซึ่งในประเทศไทยเคยประสบกับดินถล่มในลักษณะนี้มาแล้ว และอีกรูปแบบหนึ่งคือดินถล่มแบบลักษณะแผ่นดินขนาดใหญ่ ดินถล่มชนิดนี้เกิดขึ้นจากรอยแตกบริเวณเขาเกิดจากน้ำที่ไหลซึมและการกัดเซาะจนทำให้แผ่นดินขนาดใหญ่ถล่มลงมา หากเกิดการถล่มลงทะเลหรือแหล่งน้ำจะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่มีความรุนแรงมาก เหตุการณ์ดินถล่มครั้งร้ายแรงที่ผ่านมานั้น อาทิเช่น ดินถล่มเหนือเขื่อนวาจอง อิตาลี ในปี 1963 ดินถล่มดังกล่าวเกิดจากแผ่นดินกว้างถึง 2 กิโลเมตรถล่มลงสู่น้ำเหนือเขื่อนและเกิดคลื่นยักษ์ล้นเขื่อน น้ำปริมาณมหาศาลไหลท่วมสู่หมู่บ้านเบื้องล่างเขื่อน มีผู้เสียชีวิตกว่า 2 พันคน