ปินาคูโบ เป็นชื่อของภูเขาไฟขนาดใหญ่ เป็นประเภทภูเขาไฟแบบกรวยสลับชั้นมีความสูงประมาณ 1,700 เมตร ปินาคูโบ ตั้งอยู่บนเกาะลูชอน ประเทศฟิลิปินส์ อยู่ห่างจากกรุงมะนิลาประมาณ 200 กิโลเมตร ภูเขาไฟปินาตูโบ หรือ Mount Pinatubo เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับและยังมีพลังอยู่มาก โดยภูเขาไฟแห่งถูกค้นพบโดยบังเอิญจากนายทหารกลุ่มหนึ่งที่พบมันในช่วงยุคล่าอาณานิคมราวปี 1700 โดยตอนนั้นทุกคนคาดว่าภูเขาไฟปินาตูโบดับแล้ว ซึ่งมันไม่มีอาการปะทุหรือส่งสัญญาณเตือนเลย นั้นจึงทำให้ไม่มีใครสนใจเกี่ยวกับภูเขาไฟลูกนี้เท่าใดนัก นักธรณีวิทยามีการลงไปตรวจสอบภูเขาไฟลูกนี้พบว่ามันมีอายุราว 90,000 – 100,000 ปี ต่อมาพื้นที่บริเวณรอบภูเขาไฟเกิดเป็นป่าไม้ และพืชพรรณที่อุดมสมบูรณ์ คาดว่าชาวบ้านได้เข้ามาทำเกษตรบริเวณรอบภูเขาไฟราวๆ 100 ปีก่อนการระเบิด จากการตรวจสอบพบว่า ภูเขาไฟปินาตูโบเคยระเบิดมาแล้วราว 600 ปีก่อนการระเบิดเป็นการปะทุในระดับปานกลางเท่านั้น หลังจากนั้นมันก็สงบลง ซึ่งผลจากดินภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ข้าว และพืชพรรณที่ชาวบ้านปลูกเจริญงอกงาม เช่น ข้าวสาลี, ข้าวบาร์เลย์ วันที่ 15 มิถุนายน ปี 1991 ภูเขาไฟลูกนี้ก็เกิดแรงสั่นสะเทือนจากใต้ดิน เริ่มจากแผ่นดินไหวขนาดเล็กๆซึ่งชาวบ้านบริเวณรอบภูเขาไฟรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน แต่ยังไม่มีใครสนใจเนื่องจากเป็นช่วงการปลูกข้าวและเริ่มต้นทำเกษตรในช่วงหน้าฝน ต่อมาหลังเกิดแผ่นดินไหวเล็กน้อยราว 1 อาทิตย์ ภูเขาไฟปินาตูโบก็ปะทุขึ้นมา การปะทุดังกล่าวนั้นเกิดกลุ่มควันปกคลุมบริเวณรอบภูเขาไฟ และหมู่บ้านใกล้เคียง […]


Continue Reading