ภูเขาไฟระเบิด ภูเขาไฟแทมโบรา อินโดนีเซีย ปี 1815 เหตุการณ์นี้นับว่าเป็นเหตุการณ์ของ ภูเขาไฟระเบิด  ครั้งรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในรอบ 200 ปี ภูเขาไฟลูกนี้ตั้งอยู่บนเกาะซัมบาวา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับเป็นจำนวนมาก สำหรับแทมโบราเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่มีความสูงราว 2,850 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลการปะทุรุนแรงเกิดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน ปี 1815 ส่งผลให้เกิดกลุ่มควันหนาพุ่งสูงขึ้นฟ้าราว 100 กิโลเมตร เมฆธุลีปกคลุมพื้นที่ราว 2 ล้านตารางกิโลเมตร การปะทุส่งผลให้เกิดสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก นักธรณีวิทยาเชื่อว่าอุณหภูมิโลกลดลงประมาณ 2-3 องศา การระเบิดเปรียบเทียบกับการระเบิดของระเบิดปรมณู 7,000 ลูกระเบิดพร้อมกัน มีผู้เสียชีวิตราว 71,000 ราย ภูเขาไฟ ซานตา มาเรีย ปี 1902 ภูเขาไฟลูกนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศกัลตมาเรียและถูกบันทึกว่าเป็นเหตุการณ์การระเบิดของภูเขาไฟที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่ 20 การระเบิดของภูเขาไฟลูกนี้เกิดขึ้นในปี 1902 ส่งผลให้เกิดกลุ่มหมอกควันหนาและเถ้าถ่านกระจายออกไปตามเมืองต่างๆ มีผู้เสียชีวิตราว 5,000 คน ภูเขาไฟวิสุเวียส ปี 1944 ภูเขาไฟวิสุเวียสเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทในยุโรปตั้งอยู่ที่เมือง เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี […]


Continue Reading


ปินาคูโบ เป็นชื่อของภูเขาไฟขนาดใหญ่ เป็นประเภทภูเขาไฟแบบกรวยสลับชั้นมีความสูงประมาณ 1,700 เมตร ปินาคูโบ ตั้งอยู่บนเกาะลูชอน ประเทศฟิลิปินส์ อยู่ห่างจากกรุงมะนิลาประมาณ 200 กิโลเมตร ภูเขาไฟปินาตูโบ หรือ Mount Pinatubo เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับและยังมีพลังอยู่มาก โดยภูเขาไฟแห่งถูกค้นพบโดยบังเอิญจากนายทหารกลุ่มหนึ่งที่พบมันในช่วงยุคล่าอาณานิคมราวปี 1700 โดยตอนนั้นทุกคนคาดว่าภูเขาไฟปินาตูโบดับแล้ว ซึ่งมันไม่มีอาการปะทุหรือส่งสัญญาณเตือนเลย นั้นจึงทำให้ไม่มีใครสนใจเกี่ยวกับภูเขาไฟลูกนี้เท่าใดนัก นักธรณีวิทยามีการลงไปตรวจสอบภูเขาไฟลูกนี้พบว่ามันมีอายุราว 90,000 – 100,000 ปี ต่อมาพื้นที่บริเวณรอบภูเขาไฟเกิดเป็นป่าไม้ และพืชพรรณที่อุดมสมบูรณ์ คาดว่าชาวบ้านได้เข้ามาทำเกษตรบริเวณรอบภูเขาไฟราวๆ 100 ปีก่อนการระเบิด จากการตรวจสอบพบว่า ภูเขาไฟปินาตูโบเคยระเบิดมาแล้วราว 600 ปีก่อนการระเบิดเป็นการปะทุในระดับปานกลางเท่านั้น หลังจากนั้นมันก็สงบลง ซึ่งผลจากดินภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ข้าว และพืชพรรณที่ชาวบ้านปลูกเจริญงอกงาม เช่น ข้าวสาลี, ข้าวบาร์เลย์ วันที่ 15 มิถุนายน ปี 1991 ภูเขาไฟลูกนี้ก็เกิดแรงสั่นสะเทือนจากใต้ดิน เริ่มจากแผ่นดินไหวขนาดเล็กๆซึ่งชาวบ้านบริเวณรอบภูเขาไฟรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน แต่ยังไม่มีใครสนใจเนื่องจากเป็นช่วงการปลูกข้าวและเริ่มต้นทำเกษตรในช่วงหน้าฝน ต่อมาหลังเกิดแผ่นดินไหวเล็กน้อยราว 1 อาทิตย์ ภูเขาไฟปินาตูโบก็ปะทุขึ้นมา การปะทุดังกล่าวนั้นเกิดกลุ่มควันปกคลุมบริเวณรอบภูเขาไฟ และหมู่บ้านใกล้เคียง […]


Continue Reading