ภูเขาไฟระเบิด ภูเขาไฟแทมโบรา อินโดนีเซีย ปี 1815 เหตุการณ์นี้นับว่าเป็นเหตุการณ์ของ ภูเขาไฟระเบิด  ครั้งรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในรอบ 200 ปี ภูเขาไฟลูกนี้ตั้งอยู่บนเกาะซัมบาวา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับเป็นจำนวนมาก สำหรับแทมโบราเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่มีความสูงราว 2,850 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลการปะทุรุนแรงเกิดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน ปี 1815 ส่งผลให้เกิดกลุ่มควันหนาพุ่งสูงขึ้นฟ้าราว 100 กิโลเมตร เมฆธุลีปกคลุมพื้นที่ราว 2 ล้านตารางกิโลเมตร การปะทุส่งผลให้เกิดสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก นักธรณีวิทยาเชื่อว่าอุณหภูมิโลกลดลงประมาณ 2-3 องศา การระเบิดเปรียบเทียบกับการระเบิดของระเบิดปรมณู 7,000 ลูกระเบิดพร้อมกัน มีผู้เสียชีวิตราว 71,000 ราย ภูเขาไฟ ซานตา มาเรีย ปี 1902 ภูเขาไฟลูกนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศกัลตมาเรียและถูกบันทึกว่าเป็นเหตุการณ์การระเบิดของภูเขาไฟที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่ 20 การระเบิดของภูเขาไฟลูกนี้เกิดขึ้นในปี 1902 ส่งผลให้เกิดกลุ่มหมอกควันหนาและเถ้าถ่านกระจายออกไปตามเมืองต่างๆ มีผู้เสียชีวิตราว 5,000 คน ภูเขาไฟวิสุเวียส ปี 1944 ภูเขาไฟวิสุเวียสเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทในยุโรปตั้งอยู่ที่เมือง เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี […]


Continue Reading