ดินถล่ม ดินถล่ม เป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนในเขตพื้นที่ร้อนชื้นหรือพื้นที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน รวมถึงเกิดจากแผ่นดินไหวด้วย ดินถล่ม หรือ Landslide เกิดจากการเคลื่อนย้ายของมวลดินและหินขนาดใหญ่บนภูเขาไหลลงมาตามทางลาดและถล่มลงเบื้องหลัง ดินถล่มนั้นมักมีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ำเสมอ ดินถล่มถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่อันตรายมากต่อบ้านเรือนที่อยู่เบื้องล่างรอบๆพื้นที่ของดินถล่ม ก่อเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ที่ผ่านมาดินถล่มคร่าชีวิตคนเป็นจำนวนมากมาแล้ว นอกจากดินถล่มแล้วยังก่อเกิดภัยธรรมชาติอื่นตามมาอีก สาเหตุดินถล่มส่วนใหญ่เกิดจากดินที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ดินเหล่านั้นเกิดกระบวนการเป็นของเหลวและไม่สามารถเกาะพื้นดินไว้ และถล่มลงมานอกจากนี้ดินถล่มยังเกิดจากแผ่นดินไหวด้วยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวบริเวณพื้นที่ภูเขาสามารถก่อให้เกิดดินถล่มได้เช่นกัน ดินถล่มยังก่อให้คลื่นสึนามิด้วยหากว่าพื้นที่เกิดดินถล่มอยู่ใกล้บริเวณทะเลสาบหรืออ่าวเล็ก แผ่นดินที่ถล่มลงมานั้นมีขนาดใหญ่พอเมื่อถล่มลงสู่พื้นน้ำเบื้องล่างจะก่อเกิดการย้ายมวลน้ำอย่างรวดเร็ว หากบ้านเรือนอยู่ใกล้ชายฝั่งก่อเกิดความเสียหายได้ ดินถล่ม ถูกจำแนกออกหลากหลายรูปแบบ อย่างเช่น ดินถล่มแบบหิน เกิดจากหินบนภูเขาที่ดินเกิดการอ่อนตัวภายหลังฝนตกหินที่หนักกว่าจะถล่มลงมาภาวะหินถล่มนั้นอันตรายมากและไม่มีการเตือนล่วงหน้าอีกทั้งหินถล่มอย่างเกิดขึ้นจากบริเวณเชิงเขาที่มีรอยแยกซึ่งเกิดจากการซึมของน้ำ รอยแยกเมื่อปริบแตกมากขึ้นก่อให้เกิดการถล่มภายหลัง, ดินถล่มจากการลื่นไถล ดินถล่มชนิดนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน เกิดจากการที่ฝนตกอย่างหนักติดต่อกันหลายวันมวลของดินมีหน้าที่เก็บกักน้ำไว้เพื่อป้องกันน้ำป่า แต่หากว่ามวลน้ำดังกล่าวไม่สามารถเก็บไว้ได้ส่งผลให้ดินมีลักษณะเหลวและเกิดการถล่มลงมาตามลาดเขาซึ่งนำพาเอาต้นไม้ ดินและน้ำ ไหลลงมาที่เชิงเขา ซึ่งในประเทศไทยเคยประสบกับดินถล่มในลักษณะนี้มาแล้ว และอีกรูปแบบหนึ่งคือดินถล่มแบบลักษณะแผ่นดินขนาดใหญ่ ดินถล่มชนิดนี้เกิดขึ้นจากรอยแตกบริเวณเขาเกิดจากน้ำที่ไหลซึมและการกัดเซาะจนทำให้แผ่นดินขนาดใหญ่ถล่มลงมา หากเกิดการถล่มลงทะเลหรือแหล่งน้ำจะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่มีความรุนแรงมาก เหตุการณ์ดินถล่มครั้งร้ายแรงที่ผ่านมานั้น อาทิเช่น ดินถล่มเหนือเขื่อนวาจอง อิตาลี ในปี 1963 ดินถล่มดังกล่าวเกิดจากแผ่นดินกว้างถึง 2 กิโลเมตรถล่มลงสู่น้ำเหนือเขื่อนและเกิดคลื่นยักษ์ล้นเขื่อน น้ำปริมาณมหาศาลไหลท่วมสู่หมู่บ้านเบื้องล่างเขื่อน มีผู้เสียชีวิตกว่า 2 พันคน


คลื่นสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อของเปลือกโลกประเทศที่เจอกับภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวและ คลื่นสึนามิ บ่อยครั้ง ในอดีตมีการบันทึกไว้ว่าเกิดคลื่นสึนามิที่มีความเสียหายต่อบ้านเรือนและผู้คนในประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากในอดีต จนกระทั่งในปัจจุบันมีการเตรียมการด้านความปลอดภัยและรับมือการความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตึกที่ป้องกันแผ่นดินไหวรวมถึงกำแพงสูงเพื่อป้องกันสึนามิ แต่แม้ว่าจะป้องกันแค่ไหนก็ไม่สามารถป้องกันดังเช่นในปี 2011 แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 15.45 น. ตามเวลาท้องถิ่นโดยแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่ใต้ทะเลความลึก 32 กิโลเมตร ห่างจากชายฝั่งโทโฮะกุประมาณ 60 กิโลเมตร แผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดแรงสั่นสะเทือนในหลายๆเมืองได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนรวมถึงเมืองโตเกียวด้วย โดยวัดความรุนแรงที่ 9.0 แมกนิจูด แผ่นดินไหวบริเวณคาบสมุทรโอชิกะ โทโฮะกุ นี้ถือว่ารุนแรงมากและจุดศูนย์กลางใต้ทะเลนั้นถูกใกล้ชายฝั่งทำให้เกิดคลื่นสึนามิความสูง 40 เมตร คลื่นตัวของถล่มชายฝั่งในเวลาไม่กี่ชั่วโมง คลื่นนับว่ามีความรุนแรงมากและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างของชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณที่ราบเซ็นได คลื่นซัดเข้าไปในชายฝั่งไกลถึง 14 กิโลเมตร รวมถึงเมืองต่างๆทางชายฝั่งในจังหวัดอิวะเตะ ถูกคลื่นซัดเสียหายทั้งหมด ความสูงและความรุนแรงของคลื่นสามารถล้นเขื่อนกั้นสึนามิเข้าท่วมบ้านเรือนจนเสียหาย อีกทั้งคลื่นยังส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ซึ่งทางการสั่งให้ประชาชนอพยพทันทีในพื้นที่รัศมี 10 กิโลเมตร แผ่นดินไหวดังกล่าวถูกจัดอยู่ในแผ่นดินไหวระดับเมกะทรัสต์ ซึ่งมีความรุนแรงเป็นอันดับ 5 ของโลก ประมาณการว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวเทียบเท่าระเบิดปรมณูถล่มฮิโรชิม่าราว 600 ล้านเท่า และ 2 เท่าของการปลดปล่อยพลังงานจากเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิเมื่อปี […]


Continue Reading


แผ่นดินไหว เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่ง และร้ายแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งชาวไทยไม่มีวันเลยภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 12 ปีก่อน มันถูกเรียกว่า แผ่นดินไหว และ สึนามิบ็อกซ์ซิ่งเดย์ ย้อนกลับไปในวันที่ 26 ธันวาคม 2004 เช้าที่สดใสในวันหยุดพักผ่อน เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวทางภาคใต้ของไทยเลยก็ว่าได้ เวลาประมาณ 07.58 น. ตามเวลาในไทย เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเกิดขึ้นโดยมีจุดศูนย์กลางบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ความรุนแรงนั้นทำให้เมือง บันดาห์ อาเจะห์ บนเกาะสุมาตราได้รับความเสียหายหนัก สำหรับพื้นที่ทางภาคใต้ของไทยรับรู้แรงสั่นสะเทือนเล็กน้อย หลังจากนั้นเวลาประมาณ 08.15 น. เกิดคลื่นสึนามิซัดเข้าถล่มชายฝั่งบันดาห์ อาเจะห์ คลื่นความสูงถึง 30 เมตรคลื่นตัวเข้าถล่มซัดบ้านเรือนของประชาชนหายไปต่อหน้าต่อตา คลื่นเดินทางมาได้ชายฝั่งของไทยประมาณ 09.00 น. จุดแรกที่ได้รับผลกระทบคือหมู่เกาะสุรินทร์ และชายฝั่งบริเวณ เขาหลัก จังหวัดพังงา ซึ่งถูกคลื่นสูงถึง 12 เมตรซัดเข้าฝั่งคลื่นมีความรุนแรงมากและพัดเข้าฝั่งถล่มหมู่บ้านหลายหมู่บ้านบริเวณชายฝั่ง คลื่นเริ่มคลื่นตัวเข้าหาฝั่งบริเวณหาดป่าตองและชายหาดอื่นๆทางจังหวัดภูเก็ต และหาดป่าตองนั้นโดนคลื่นสูงประมาณ 8 เมตรเข้าถล่ม และได้รับความเสียหายอย่างมาก คลื่นสึนามิซัดถล่มชายฝั่งของไทยบริเวณทะเลอันดามันทั้งสิ้น 6 จังหวัด หลังจากนั้นคลื่นเคลื่อนตัวเข้าถล่มชายฝั่งประเทศศรีลังกา อินเดีย พม่า […]


Continue Reading


ภัยธรรมชาติ เป็นภัยพิบัติ ชนิดที่เกิดขึ้นจากกระบวกการของธรรมชาติ มันสามารถเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบเป็นภัยที่สามารถทำความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์ และทรัพย์สิน รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่ในเขตผลกระทบภัยธรรมชาติ มีหลากหลายและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ของโลก ทุกเวลา ภัยธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอย่างฉับพลันและรุนแรง ในแต่ละที่ของโลกภัยธรรมชาติจะแตกต่างกัน มีความรุนแรงต่างกันมันเป็นสิ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและการกระทำของกระบวนการสภาวะของโลก ซึ่งมนุษย์ไม่มีวันเข้าใจได้เพียงต้องรับมือกับมันและป้องกันชีวิตตนเองให้ปลอดภัยที่สุด ทั้งนี้ภัยธรรมชาติบนโลกมีหลากหลายประเภทหลายรูปแบบดังนี้ ภัยธรรมชาติ มีหลายอย่าง – แผ่นดินไหว เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอย่างฉับพลันและรุนแรง แผ่นดินไหวมักเกิดขึ้นตามแนวรอยเลื่อนของเปลือกทวีปซึ่งอยู่ในจุดต่างๆทั่วโลก ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นตามแนวแผ่นเปลือกโลกบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก แผ่นดินไหวนั้นเป็นแรงสั่นสะเทือนจากการยกตัวและเคลื่อนตัวของเปลือกโลกก่อเกิดความเสียหายทั้งของตึก อาคาร บ้านเรือน และก่อเกิดคลื่นสึนามิ  – ภูเขาไฟ ส่วนใหญ่ภูเขาไฟตั้งอยู่ใกล้ๆกับแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลก เป็นส่วนที่ลาวาใต้โลกดันตัวขึ้นมาตามช่องว่างของเปลือกโลก ภูเขาไฟเป็นภัยธรรมชาติที่สามารถทำนายการเกิดได้ล่วงหน้าและแจ้งเตือนประชาชนได้ทัน แต่บางครั้งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก เมื่อภูเขาไฟระเบิดก่อเกิดกลุ่มควันหนาปกคลุม ขี้เถ้า น้ำท่วม แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม และลาวาเผาไหม้บ้านเรือน   – วาตภัย เป็นพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงมาก มักเกิดขึ้นบริเวณเขตร้อนชื้นซึ่งเอื้ออำนวยต่อการเกิดวาตภัย วาตภัยถูกแบ่งระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันตามพื้นที่ และความเร็วลม วาตภัยเกิดขึ้นเมื่อกระบวนของความกดอากาศต่ำ และสูงปะทะกัน เมื่อปะทะกันมากพอจะก่อเกิดเป็นลมหมุนขนาดใหญ่และมักเกิดในทะเลก่อนจะพัดขึ้นฝั่ง นอกจากนี้ยังมีวาตภัยอีกชนิดเรียกว่า ทอร์นาโด เป็นลักษณะของลมหมุนงวงช้างเกิดขึ้นมากในประเทศสหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย ซึ่งมีความเร็วลมสูงและอันตรายมาก – ไฟป่า เกิดขึ้นได้ทั้งจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ ไฟป่า […]


Continue Reading